خدمات

آشنایی بیشتر با خدمات ما.

ویزا

کانادا یکی از حذاب ترین کشورها در جهان است و سالانه پذیرای بیش از ۳۵ میلیون ساکنین موقت است.

مجوزهای تحصیل

کانادا سیستم تحصیلی با کیفیت بالا دارد، و محیط کاری\ تجاری قوی دارد. اگر شما قصد دارید بخشی از آن باشید، ما برای دستیابی شما به مجوزهای کاری و مطالعه کمک می کنیم.

مجوزهای کاری

کانادا سیستم تحصیلی با کیفیت بالا دارد، و محیط کاری\ تجاری قوی دارد. اگر شما قصد دارید بخشی از آن باشید، ما برای دستیابی شما به مجوزهای کاری و مطالعه کمک می کنیم.

مهاجرت

مسیرهای زیادی برای اقامت دایم در کانادا است، هر کدام تحت اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) و یا...

وقت مشاوره

برای اولین بار به سمت اقامت دائم کانادا اقامت کنید، وقت مشاوره با یکی از مشاورین ما بگیرید.

ارزیابی رایگان

دریافت کنید که آیا شما واجد شرایط یکی از 60 برنامه مهاجرت کانادا هستید؟